Chuyển đổi đơn vị Beta - Beta Units Conversion

Chuyển đổi đơn vị Beta - Beta Units Conversion

🎉 Dưới đây là một số chi tiết được chờ đợi từ lâu về Chuyển đổi đơn vị Beta! 📜
Sử dụng Forge để đốt Đơn vị Beta của bạn (cả trong trò chơi và Đơn vị NFT) thành Tinh hoa !
Hiện tại, Forge sẽ chỉ chuyển đổi Đơn vị Beta tại đây: https://playwildforest.io/forge Số lượng Tinh chất bạn sẽ nhận được cho Đơn vị Beta:
⚪ Common = 10 Tinh chất
🟢 Uncommon = 35 Tinh chất
🔵 Rare = 100 Tinh chất
🟣 Epic = 375 Tinh chất
🟡 Legendary = 1800 Tinh chất Tương tự như Đơn vị Phát hành, bạn sẽ nhận được một lượng Tinh chất nhất định cho mỗi tài nguyên chi ra:
1 Common = 10 Tinh Chất
1 $WF = 3 Tinh chất
Shard invested in Level Up = 0,017 Essence
Gold invested in Level Up = 0,0017 Tinh chất 
​​​​👉 Mẹo: Bạn không thể trực tiếp chuyển đổi Vàng và Mảnh vỡ, nhưng bạn có thể chuyển một số bằng cách tăng cấp Đơn vị Beta rồi chuyển đổi..😏
📅 ⚠ Thời gian chuyển đổi: Khi trò chơi ra mắt, bạn sẽ có 4 tuần để chuyển đổi Đơn vị Beta của mình. Sau 4 tuần, Lò rèn sẽ bắt đầu đốt Đơn vị phát hành và Đơn vị Beta sẽ không thể sử dụng được ⚠
Ngay sau khi phát hành trò chơi, chúng tôi sẽ giới thiệu cửa hàng Lò rèn để bạn sử dụng Tinh chất của mình .
❗ Phát hành Forge Shop: Forge Shop sẽ có mặt ngay sau khi phát hành toàn cầu (1 tuần của tháng 7).