[Hướng dẫn vòng KOL] Sự kiện Đăng ký Launchpad Game-Fi: Metal Core ($MCG) sắp bắt đầu!

[Hướng dẫn vòng KOL] Sự kiện Đăng ký Launchpad Game-Fi: Metal Core ($MCG) sắp bắt đầu!

"MetalCore" là một game bắn súng khoa học viễn tưởng, đa góc nhìn, thế giới mở được phát triển bởi Studio 369 và được Infinite Games phát hành, dựa trên công nghệ NFT. Game hiện có sẵn trên Epic Game và đang mở để thử nghiệm phiên bản beta chỉ dành cho người được mời trong whitelist.

Bắt đầu từ 11:00 ngày 27 tháng 6 (UTC+7), đăng ký Metal Core ($MCG) sẽ được mở, được chia thành hai vòng: Whitelist và vòng public. MCG sẽ được niêm yết trên Bitget Exchange vào ngày 28 tháng 6 lúc 17:00 (UTC+7). Bạn có muốn được hưởng những lợi ích khi trở thành một phần của giai đoạn phát triển ban đầu của Metal Core? Nếu có thì đây là cơ hội để bạn bắt tay vào hành động!

Lịch trình Launchpad:

Các giai đoạn hoạt động

Ngày & Giờ (UTC+7)

Vòng Whitelist

13 giờ, ngày 27/6 - 13 giờ, ngày 28/6

Vòng public sale

15 giờ, ngày 27/6 - 13 giờ, ngày 28/6

Claim token

13 giờ, ngày 28/6

Chi tiết về vòng KOL

1. Ai có thể tham gia vòng KOL với $MCG Launchpad?

Bitget Wallet có sẵn phân bổ để thu hút những người có ảnh hưởng đến tiền mã hoá. Nếu bạn đã có sự hiện diện lâu dài và tin rằng mình có thể đóng góp vào việc mở rộng phạm vi tiếp cận thương hiệu của Bitget Wallet, hãy điền thông tin của mình vào form ở đây. Bitget Wallet sẽ liên hệ với bạn nếu bạn thỏa mãn những yêu cầu của họ.

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang liên hệ với đúng người từ nhóm Bitget Wallet chính thức, người đã xác minh Telegram, X hoặc email (bitget.com)

2. Làm cách nào để tham gia vòng KOL cho $MCG Launchpad?

Bước 1: Được BD của Bitget Wallet KOL mời tham gia

Bước 2: Gửi phí đăng ký của bạn đến địa chỉ ví chính thức của Bitget Wallet

Bước 3: Thêm Base chain vào Bitget Wallet của bạn để xem phân bổ token của bạn

Địa chỉ ví Base được chỉ định để nhận Số tiền đăng ký (USDC)

0x97c************************************44069

3. Tokenomics

1. Private sale: 25,67% - 0% TGE, định kỳ 6 tháng trả một lần, trả trong vòng 24 tháng. 

2. Public sale: 5% - 0% TGE, định kỳ 6 tháng trả một lần, trả trong vòng 24 tháng. 

3. Team: 13,83% - 0% TGE, định kỳ 12 tháng trả một lần, trả trong vòng 24 tháng. 

4. Advisors (Cố vấn): 2% - 25% TGE, định kỳ 6 tháng trả một lần, trả trong vòng 24 tháng.

5. Community (Cộng đồng): 40,5% - 19% TGE, không trả định kỳ, unlock sau 40 tháng. 

6. Ecosystem (Hệ sinh thái): 10% - 20% TGE, không trả định kỳ, unlock sau 36 tháng.

7. Liquidity (Thanh khoản): 3% - 100% TGE

4. Để biết thêm chi tiết về $MCG Launchpad, vui lòng truy cập:

Trang web: https://www.metalcore.gg/ Twitter: https://twitter.com/playmetalcore